สอนการทำลูกโปร่งไส้ไก่ ให้เป็นหนอนด้วยลูกโปร่งไส้ไก่หลายๆ สีมาประกอบเข้าด้วยกันทำให้มีความน่าสนใจ สวยงามยิ่งขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ