สอนการพับกระดาษเป็นรูปสุนัข เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยนช์และฝึกความอดทนในการพับกระดาษและยังสามารถนำไปเล่นเพื่อความสนุกสนานได้อีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ