สอนการพับกระดาษเป็นรูปเรือใบ เพื่อใช้เวาลาว่างให้เกิดประโยนช์และฝึกความอดทนในการพับกระดาษ และยังสามารถนำไปเล่นเพื่อความสนุกสนานได้อีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ