สอนการพับกระดาษเป็นหมวก เพื่อใช้เวาลาว่างให้เกิดประโยนช์และฝึกความอดทนในการพับกระดาษ และยังสามารถนำไปใส่เล่นเพื่อความสนุกสนานได้อีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ