สอนการพับกระดาษเป็นกระบุงหรือหมวกแก๊ป เพื่อใช้เวาลาว่างให้เกิดประโยนช์และฝึกความอดทนในการพับกระดาษ และยังสามารถนำไปใสสิ่งของได้อีกด้วย ยังสามารถดัดแปลงเป็นหมวกแก๊ปใส่เล่นได้เหมือนกัน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ