สอนการพับกระดาษเป็นโปสการ์ด เพื่อใช้เวาลาว่างให้เกิดประโยนช์และฝึกความอดทนในการพับกระดาษเพื่อใช้เป็นสิ่งของตกแต่งโปสการ์ดที่เราทำเอง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ