สอนการพับกระดาษเป็นรูปช้าง เพื่อใช้เวาลาว่างให้เกิดประโยนช์และฝึกความอดทนในการพับกระดาษ และยังสามารถนำไปเล่นเพื่อความสนุกสนานได้อีกด้วย หรือเล่าเรื่องพร้อมประกอบนิทาน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ