สอนการพับกระดาษเป็นรูปเครื่องบิน เพื่อใช้เวาลาว่างให้เกิดประโยนช์และฝึกความอดทนในการพับกระดาษ และยังสามารถนำไปตกแต่งส่วนต่างๆ ของบ้านโดยการทำเป็นโมบายก็ได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ