สร้างกิจกรรมเพื่อสอนให้เด็กๆ มีความพร้อม มีความกล้าแสดงออก รู้จุดบ่องพร่องของตนเองแล้วนำมาไข เพื่อนำให้ไปถึงจุดที่ตนเองฝันไว้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ