กิจกรรมที่เด็กๆ มีส่วนร่วมในการร้องเพลง มีการจัดประกวดการร้องเพลง เพื่อฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าทำตามความฝันของตัวเอง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ