เป็นการสอนการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กที่มีความฝันเป็นนักฟุตบบอล เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย เทคนิคการเล่น และการไปถึงจุดหมาย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ