เป็นการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ มีการแข่งขันประกวดเล่านิทาน เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ด้วย ทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าทำ มีความคิดเป็นของตัวเอง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ