เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมในเรื่องภูมิศาสตร์ แหล่งที่ตั้ง จึงได้มีการกิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้ถึงชุมชน เพื่อจดบันทึก และนำมาเป็นความรู้ที่ได้มาจากการทัศนศึกษานั้นมาสรุป  และมีการเล่าถึงเรื่องราวของความเป็นมาของคนญวนและคนชาติต่างๆ ที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน และวิถีชีวิตก็จะแตกต่างกันออกไป ในการดำรงชีวิตก็จะแตกต่างกันออกไปเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการศึกษา
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ