การใช้ดินน้ำมันมาปั้นสิ่งที่เด็กๆ ได้มอบหมายจนสำเร็จถือว่าเป็นการฝึกความอดทนมีความรับผิดชอบกับงานที่เด็กได้มอบหมายมาจนสำเร็จ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ