เรียนรู้ถึงอวัยวะภายในของไส้เดือนเพื่อนศึกษาจากของจริง สามารถเรียนรู้ทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบไหลเวียนของเลือด ของไส้เดือน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ