เพื่อศึกษาการใช้แผนที่ทางอากาศ  ศึกษาการมองแผนที่ถ่ายจากทางอากาศหรือแผนที่ถ่ายจากดาวเทียม และสามารถบอกจุดตำแหน่งของการเกิดอุทกภัย และให้เด็กๆ สามารถสอบถามในสิ่งที่เด็กๆ อยากรู้จากวิทยากรจริง ทำให้เด็กๆ ได้รับข้อมูลเป็นจริง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ