เป็นการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา สุโขทัย ประวัติความเป็นมาของแต่ละยุคละสมัยของผประวัติศาสตร์
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ