เด็กพูดไม่ชัดมักเป็นปัญหามากที่เกิดในวัยเด็กโดยการเกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้มีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปโดยเด็กจะมีลักษณะการพูดที่ค่อยข้างช้าเป็นคำๆ โดยการแก้ไขโดยการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการพูดของเด็ก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ