มีการจัดกิจกรรมการเล่นฟุตบอล มีการฝึกทักษะมากมาย ให้เด็กๆ เรียนรู้เทคนิค การเล่นฟุตบอลเป็นทีม การเรียนรู้ถึงการแพ้ ชนะ รู้อภัย ในการเล่นเล่นกีฬา และยังส่งเสริมให้เด็กๆ แข็งแรงอีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ