การเตรียมตัวดูแลเด็กๆก่อนไปโรงเรียน เช่นการร้องไห้ของเด็กๆขณะมาโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมที่มาจากสภาวะที่เด็กๆ ไม่อยากห่างไกลจากพ่อแม่ โดยพ่อแม่ควรมีการเตรียมตัวและวางแผนให้เด็กๆรู้จัที่จะเรียนรู้สังคมที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูหรือเพื่อน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ