ความถนัดของการใช้มือเป็นเรื่องที่ปกติในพฤติกรรมของเด็กถ้าไปเปลี่ยนแปลงเด็กอาจทำให้เด็กมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตที่ผิดปติหรือช้าลง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ