การดูแลและส่งเสิมพัฒนาการของเด็กๆโดยการปรับความเข้าใจระหว่างเด็กกับครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กของเด็ก เช่นอารมณ์ที่เด็กแสดงออกมา การร้องไห้ของเด็ก ลักษณะนิสัยระหว่างที่บ้านกับการไปโรงเรียน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ