การเลือกพี่เลี้ยงเด็กมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงานดังนั้นพี่เลี้ยงเด็กจึงเป็นส่วนสำคัญมากเช่นกันเนื่องจากลักษระนิสัยต่างๆที่เด็กแสดงออกมาอาจมาจากการเลี้ยงดูของพี่เลี้ยงเด็กดังนั้นการเลือกที่เลี้ยงเด็กนั้นจึงมีความสำคัญในการเสริมพัฒนาการเด็ก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ