โรคภัยที่มากับหน้าร้อนเนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอม อาทิเช่น โรคผิวหนัง ผดผื่นบนผิวหนังที่มีลักษณะการเกิดมาจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย การดูแลเอาใจใส่จากการเป็นอาการผดผื่นของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ