ฟันของเด็กควรดูแลอย่างไรจึงเหมาะสมกับเด็กตั้งแต่0-6เดือนและช่วงหลัง6เดือนขึ้นและฟันแต่ล่ะชนิดควรดูแลอย่างไรและปัญหาที่เกี่ยวกับฟันของเด็ก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ