สื่อธรรมชาติช่วยเป็นตัวส่งเสริมอย่างหนึ่งในการเรียนรู้และสร้างเสริมพัฒนาการให้การเด็กได้เกิดการเรียนรู้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ