กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเนื่องสภาวะของเด็กมีลักษณะที่แตกต่างและมีความหลากหลายดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้จึงแตกต่างกันออกไป
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ