การฝึกฝนเด็กเล็กในการเตรียมความพร้อมเช่น การวมเครื่องแต่งการไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียน และยังส่งเสริมไปยังส่วนต่างๆของร่างการเด็กและกิจกรรมส่งเสริมในการฝึกฝนของเด็ก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ