ปัญหาการทานอาหารของเด็กๆจะขึ้นอยู่กับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูว่าซื้ออาหารว่างอะไรให้ลูกเนื่องจากเด็กจะติดกับการทานอาหารว่างจึงทำให้เด็กไม่ค่อยทานข้าว
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ