โครงการเรียนรู้อาหารไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆที่มีทั้งขนมไทยและอาหารว่างที่เหมาะกับเด็กๆโดยเป็นโครงการที่มีผู้ปกครองมาเป็นร่วมกับเด็ก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ