ผัดสะตอกุ้ง

ส่วนผสม  กุ้งสด  สะตอ  กระเทียม  กะปิ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ