ในตอนนี้ภาวะโลกร้อนกำลังเป็นกระแสที่ทำให้ทุกคนหันมาช่วยกันลดโลกร้อน ซึ่งมีกิจกรรมใกล้ตัวที่ผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถทำได้เลยนั่นก็คือ การปลูกต้นไม้ ซึ่งแฝงการเรียนรู้และการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักธรรมชาติได้อีกด้วย นอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว เด็กๆ ยังสามารถตกแต่งกระถางต้นไม้ของตนเองได้ โดยการลงสีกระถางและวาดรูปตามใจชอบ ซึ่งยังเป็นอีกแรงผลักดันให้เด็กได้รู้สึกหวงแหนต้นไม้ และรักที่จะดูแลต้นไม้ที่ปลูกด้วย

วิธีทำ

  1. เช็ดกระถางให้สะอาด
  2. ทาสีพื้นของกระถาง โดยใช้ฟองน้ำเป็นตัวช่วยในการลงสี (นำพู่กันจุ่มสีที่ต้องการแล้วทาลงบนฟองน้ำ เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการลงสีและให้น้ำหนักในการลงสีที่เท่ากัน)
  3. ตัดกระดาษแข้งให้เป็นแบบในการลงสี ซึ่งวิธีการนี้ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ทำให้เด็ก
  4. เมื่อได้แบบเรียบร้อยแล้ว นำไปทาบลงบนกระถางติดมุมด้วยกระดาษกาว แล้วให้เด็กลงสีตามแบบที่ได้วางไว้ และเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย เสร็จแล้วนำแบบออก ปล่อยไว้ให้แห้ง
  5. ตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระดุม ลูกปัด เด็กๆ ก็จะได้กระถางที่ตกแต่งจากฝีมือตนเองค่ะ

อ่านเพิ่มเติมคลิก