ดนตรีเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เด็กโปรดปราน เราจะพบเห็นเด็กเต้นตามเพลงอย่างสนุกสนานเสมอ เพราะว่าเด็กจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียด เพิ่มความสุขและความมั่นใจ พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

การใช้ดนตรีและกิจกรรมเข้าจังหวะในกลุ่มเด็กพิเศษก็เช่นดียวกัน ดนตรีจะช่วยฟื้นฟูเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ให้เด็กมีพัฒนาการในทุกๆ ด้านดีขึ้น เช่น ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านการสื่อสาร เป็นต้น
และยังเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดให้เด็กได้มีความร่าเริง สนุกสนาน มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส อีกทั้งยังช่วยปรับเปลี่ยน หรือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กอีกด้วย

ในดนตรีและกิจกรรมเข้าจังหวะคุณครูจะใช้ “สื่อ” มาประกอบเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับเด็กๆ เพราะว่าเด็กในวัยนี้ต้องการสัมผัสจับต้อง และยังได้ฝึกแก้ไขความบกพร่องที่กล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในการทำกิจกรรมเด็กบางคนอาจไม่เคยชินกับเสียงดนตรีที่ใช้ อาจรู้สึกกลัว คุณครูผู้สอนต้องสังเกตุและค่อยๆ ปรับระดับความดังเพื่อให้เด็กปรับตัวได้
ในเด็กกลุ่มออทิสติกบางคนคนอาจใช้ระยะเวลานานเป็นปีถึงจะปรับตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้คุณครูต้องต้องให้เวลาเขา

อ่านเพิ่มเติมคลิก