เมื่อผู้ปกครองได้สอนเด็กให้เรียนรู้ถึงลายเส้นแล้ว เด็กก็อยากที่จะแต่งแต้มสีสันให้กับภาพที่เด็กได้วาด ซึ่งสีที่เด็กได้ระบายลงไปนั้น แต่ละคนก็จะแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและจิตนาการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้กิจกรรมนี้สามารถให้เด็กได้ผ่อนคลาย และยังฝึกความคิดอีกด้วย ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ทราบวิธีการลงสี ซึ่งเราจะขอแนะนำเทคนิคและวิธีการลงสีให้สวยงามมาฝากค่ะ

      After parents have taught their children about drawing, children usually will want to add color to what they have drawn. Children use different colors to express their emotion, feeling, thoughts and imagination. Thus, this activity helps children to relax and sharpen their brains. For parents who do not know how to color-in, here are some methods and techniques for coloring.

วิธีการผสมสี

 1. เลือกสีตามใจชอบ จากนั้นหยดน้ำลงไป 3 – 4 หยด ใช้พู่กันบดสีให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 2. เมื่อสีเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้ว ให้สังเกตว่าสีที่ผสมข้นหรือเหลวไปนั้น ดูจากการยกพู่กันขึ้น และดูความเหนียวของสีที่หยด
 3. หลังจากที่ผสมสีเสร็จ ควรเช็ดด้ามพู่กันทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มือเลอะและไม่ให้เปื้อนภาพที่เราจะลงสีด้วย

How to prepare the paint

 1. Choose a color that you want to use. Add 3 – 4 drops of water. Use the brush to mash the paste with water until it is blended.
 2. Check that the color mix is not too thick or too thin. Do this by using the brush and dipping it in the color mix, then lift it up to see the thickness of the mix.
 3. Wipe the brush clean after finishing the mix so that you will not get the paint accidentally on the hand and the drawing.

วิธีการลงสี

 1. ให้ลงสีในส่วนบนของภาพก่อน เพราะจะทำให้มือไม่โดนภาพที่ได้ลงสีไป
 2. ลงสีให้เร็วที่สุด ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งแห้งไปก่อน
 3. พยายามให้ความชื้นของสีเท่ากันทั้งภาพ เพื่อที่เวลาสีแห้งแล้วภาพจะไม่เป็นรอยด่าง
 4. เลือกใช้พู่กันตามลวดลายของภาพที่จะลงสี

How to do the coloring

 1. Start at the top of the paper. This way there is less of a chance that your hand or arm will touch wet paint on the paper unintentionally.
 2. Apply color onto the paper quickly and try not to let any spot become dry before you finish.
 3. Keep the area moist so that it will dry in the same manner as this will result in a nice smooth finish with no discoloration in any area.
 4. Choose the right brush size for each painting task.

  อ่านเพิ่มเติมคลิก