สื่อการเรียนรู้ตอนนี้ อาจารย์อัมพรรณ พูลลาภ คุณครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้นำวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายอย่างเช่น “สังกะสี

มาประดิษฐ์เป็นสื่อรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้

เช่น สอบการนับจำนวน สอนเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชีพ หรือสัตว์ป่า เป็นต้น โดยใช้รูปภาพในการสอน

ในการสาธิตในครั้งนี้จะสอนเด็กๆ เรื่องยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติมคลิก