โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ลำปาง
และแล้วก็มาถึงสถานที่ที่เป็นจุดประสงค์หลักในการมาเที่ยวเมืองเหนือครั้งนี้ นั่นคือ “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง” คุณครูที่โรงเรียนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อไปถึง และท่านผู้อำนวยการก็ได้ให้เกียรติอธิบายถึงวิสัยทัศน์และการเรียนการสอนของที่นี่ให้ฟัง ทำให้รู้สึกได้เลยว่า เด็กๆ ที่เรียนที่นี่จะได้รับความรู้และได้รับการปลูกฝังแต่สิ่งดีๆ เพื่อที่พวกเขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก