สื่อการเรียนรู้จากธรรมชาติและจากวัสดุเหลือใช้
ตกบ่ายในวันเดียวกัน เราก็ได้รู้จักกับการเรียนการสอนแบบใช้สื่อการเรียนรู้ ทั้งที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่มาจากธรรมชาติและประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ ผ่านอาจารย์ศศิธร รณะบุตร อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตละอออุทิศแห่งนี้ ซึ่งอธิบายให้เราฟังอย่างคล่องแคล่วถึงวิธีการเรียนการสอนและประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับคือ เด็กจะได้มีพัฒนาการการเรียนรู้และทักษะในด้านการสังเกต การคิด และการเล่นอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก