เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต หากจูงใจและปลูกฝังให้ลูกๆ ได้รู้จักการออมเงิน โดยเริ่มจากพ่อแม่เริ่มต้นให้ลูกเรียนรู้การออมตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งเด็กมีความเคยชินจนติดเป็นนิสัย เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะรู้จักดูแลตัวเอง มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีการบริหารเงินได้เป็นอย่างดี

พ่อแม่ควรจะมีวิธีปลูกฝังลูกให้รู้จักวิธีการออมโดยจะสอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งวิธีนี้จะดีกว่าการจับลูกมานั่งฟังในสิ่งที่พ่อแม่สอนและกำหนดให้ลูกเป็นอย่างที่ต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นการบังคับลูก ทำให้ลูกคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อและทำให้รู้สึกไม่ชอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก