โครงการสวนดุสิตครัวของแผ่นดิน 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดงานครบเครื่องเรื่องงานบ้าน ครบทุกศาสตร์เรื่องการเรือนกับโครงการสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน”และสัมภาษณ์ผู้ชนะการประกวดสำรับอาหารไทย