ธรรมชาติสามารถช่วยสอนเด็กๆ โดยการนำเด็กๆ มาเรียนรู้ในธรรมชาติ หรือนำธรรมชาติไปสอนในห้องเรียนโดยการสร้างสื่อจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์คือประหยัดและเด็กๆ ไม่ได้รับสารเคมีค่ะ แต่คุณครูอาจจะต้องทำอย่างไรให้นำวัสดุธรรมชาติมาเป็นสื่อและน่าสนใจ

อาจจะมีวิทยากรมาอบรมคุณครูนำไปพัฒนาเด็กๆ และให้คุณครูสังเกตจากคนอื่นๆ ถ้ามีสื่อเด็กๆ จะมีความพร้อมด้านการเรียนมากกว่า และน้ำเสียงของครูก็สามารถดึงดูดเด็กๆ ได้

การจัดกิจกรรมอาจสมมติเป็นสัตว์ต่างๆ และให้เด็กมีส่วนร่วม เช่น ใครอยากเป็นสัตว์ตัวนี้บ้าง ทำให้เด็กมีประสาทสัมผัสทั้ง 5 อีกด้วยนะคะ

ข้อแนะนำที่ให้ผู้ปกครองทำที่บ้านคือ การออกนำไปเที่ยวนอกบ้าน เช่น ทะเล น้ำตก ถ้าผู้ปกครองไม่มีเวลาอาจจะสร้างธรรมชาติขึ้นที่บ้าน อาจจะเป็นมุมเล็กๆ ในการจัดสิ่งแวดล้อมขึ้น หรืออาจจะทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

เราไปฟังคำแนะนำพร้อมๆ กันเลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก