การฝึกนั้นคือการเตรียมความพร้อม เช่น การฝึกการแต่งตัว การรับประทาน การเข้าห้องน้ำ  เรื่องพวกนี้สามารถทำได้ตอนอยู่บ้าน  ทำให้สามารถแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ได้  เมื่อเด็กทำตรงนี้ได้ ทำให้เด็กมีความนั่นใจในตั้วเองและก็มีความกระตือรื้อร้นที่จะทำกิจกรรมอะไรหลายอย่าง

แล้วเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

ด้านที่ 1 ด้านกล้ามเนื้อ เด็กจะสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ดี เช่น การติดกระดุม ถ้ายังไม่สามารถติดกระดุมเองได้ก็แสดงกล้ามเนื้อมือของเด็กยังไม่แข็งแรง เราควรจะหากิจกรรมมาช่วย

ด้านที่ 2 ด้านอารมณ์  มองอารมณ์ความรู้สึกในด้านดี  ทำให้เด็กเชื่อมั่นแล้วทำให้เด็กทำได้

ด้านที่ 3 ด้านสังคม  เด็กไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  เมื่อเห็นเพื่อนทำไม่ได้แล้วเด็กก็จะเข้าไปช่วย

แล้วเขาจะมีแรงกระตุ้นทำให้ได้เหมือนเพื่อน  การเข้าห้องน้ำ  การรับประทานอาหาร ก็สามารถทำให้เด็กเข้าสังคมได้

ด้านที่ 4 ด้านสติปัญญา  เราจะมองไปถึงการสังเกตุ  การเปรียบเทียบ  การจำ  การคิดเชื่อมโยง  เมื่อเด็กคิดเชื่อมโยงกันแล้วเด็กก็จะได้เอามาปฎิบัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก