ประมาณขวบครึ่งเด็กจะใช้ภาษาที่เราจะไม่ค่อยใจหรือที่เรียกว่า “ภาษามนุษย์ต่างดาว” จะเริ่มพูดคำที่เป็น 2 พยางค์ได้แล้ว  พออายุ 2 ขวบ ถ้าเด็กไม่พูดคำที่มีความหมายออกมาเลยเราต้องทำการรักษา แต่ถ้าเราตรวจแล้วพบว่าเขาปกติเราก็ต้องรอ และควรจจะกลับไปหาสาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า เราสังเกตุจากสิ่งแวดล้อมและการดูแล การพูดช้าของเด็กนั้นเริ่มแรกเราจะสังเกตุจากเด็กก่อนว่าเด็กคนนี้ผิดปกติหรือพิการหรือไม่  ถ้าผิดปกติอาจเกิดจากความพิการตั้งแต่กำเนิด หรือเด็กคนนั้นมีพัฒนาการล่าช้า หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมน เช่น ไทรอยด์ เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก