สำหรับปัญหาเด็กติดทีวีนั้น  มันเป็นผลมาจากพ่อแม่ติดทีวีด้วยหรือป่าว …?

สำหรับในปัจจุบันคุณแม่จะใช้ทีวีเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพราะคุณแม่จะต้องไปทำงาน ทำให้เกิดผลเสียตามมาแน่ๆ  คือ “เด็กติดทีวี” แล้วรับข้อมูลไม่เหมาะสมเข้าไป ทีวีเป็นสื่อที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะดูอย่างเดียว  ถ้าต้องการใช้ทีวีเป็นสื่อนั้น พ่อแม่ควรที่จะเลือกให้เหมาะสม ควรดูว่ารายการไหนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กหรือช่วยให้ลูกพัฒนาการด้านต่างให้เหมาะกับวัย เช่น เพลง นิทาน ดนตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก