การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็กเล็ก ๆ มีวัคซีนใดบ้าง และควรจะรับข่าวสารจากที่ใดที่จะถูกต้องมากที่สุด และการฉีดวัคซีนมีความจำเป็นหรือไม่
วัคซีนคือสิ่งที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันโรคเพราะบางโรครุนแรงซึ่งภูมิคุ้มกันในร่างกายาจจะต้านทานไม่ทัน เด็กแรกเกิด ทางโรงพยาบาลจะทำการฉีดวัคซีนให้อยู่แล้วก่อนออกจ่กโรงพยาบาล และกระทรวงสธารณสุขจะประกาศให้ออกมาฉีดในแต่ละช่วงอายุอยู่แล้ว ยังมีวัคซีนเสริมอื่น ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก