ข้อดีคือ การที่ดูแลนั้นก็ต้องมีพี่เลี้ยงดูแลด้วยซึ่งคุณปู่ก็จะได้ดูแลพฤติกรรมของพี่เลี้ยง สุขภาพอาจจะไม่เอื้ออำนวย

ข้อเสียคือ ประสบการณ์การเลี้ยงผ่านมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เด็ก ๆ โตขึ้นก็อาจจะตามใจ และเอาใจเป็นพิเศษ

การแก้ไขก็คือการรู้จักคุยกันทั้งคุณปู่คุณย่าและพ่อแม่เอง

วิธีการอบรมควรทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เด็กทำตาม เด็ก ๆ จะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ด้วยตนเอง

เรามาฟังคำแนะนำการเลยดีกว่าค่ะ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก