ในปัจจุบันการเลือกพี่เลี้ยงเด็กถือว่ามีส่วนสำคัญเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกบ้านแล้วไม่มีเวลาในการดูแลบุตรด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่เล็ก ๆ จนถึงการเข้าเรียนช่วงนี้เด็ก ๆ จะมีการพัฒนาเร็วมาก และเขาจะจดจำพฤติกรรมหรือนิสัยใจคอจากพี่เลี้ยงเพราะมีความใกล้ชิด ดังนั้นพี่เลี้ยงจึงมีความจำเป็นว่ารูปแบบของพี่เลี้ยงคือส่วนที่เด็กถ่ายทอดไปโดยตรง ผู้ปกครองจึงควรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และการกินอาหาร การเล่น การทำความสะอาดจึงจำเป็นต้องอาศัยการมีความรู้ด้วย

การคัดเลือกจะมีโอกาสเลือกน้อยมาก พี่เลี้ยงอาจจะทำตามความเคยชิน เราต้องสอนและอธิบายให้เขาเข้าใจและดูแลไปด้วยกัน การสอนพี่เลี้ยงที่สำคัญคือการให้อาหาร การทำความสะอาดขวดนม และเมื่อทานเสร็จต้องทำอะไรบ้าง เราต้องทำการบอกกล่าวพี่เลี้ยงก่อน และทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงก่อนค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก