โรคชนิดนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ในระยะหลังเริ่มมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้น ตัวโรคจริง ๆ จะไม่มีอะไรมาก สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส อีกกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการรุนแรง คือ เอนโทรไวรัส โรคนี้มักจะเป็นในเด็กเป็นส่วนใหญ่

อาการเบื้องต้น จะมีอาการไข้จะมีปุ่มแดง ๆ ขึ้นที่ มือ เท้า ปาก และจะเห็นชัดที่ฝ่ามือฝ่าเท้า และเป็นแผลในช่องปากด้านใน การรักษาก็แล้วแต่อาการของแต่ละคน

การรักษาจะไม่มียาเฉพาะ จะเป็นการประคับประคองโดยการให้ทานอาหารให้เยอะ จะหายได้เอง จะไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนป้องกัน

การติดต่อ เกิดจาการสัมผัส ส่วนใหญ่จะเป็นตามสภาพอากาศ ตัวโรคจะไม่รุนแรงแต่อาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้น ซึ่งจะอันตรายค่ะ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังโรค ต้องสังเกตุอาการที่จะเกิดขึ้น

การป้องกันคือ ถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นก็ควรแยกออก และของใช้ต่าง ๆ ก็ควรรักษาความสะอาดด้านร่างกาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก