ในการปรับพฤติกรรมเด็กจะไม่มีเทคนิคตายตัว ซึ่งจะต้องดูมาจากพื้นฐานของครอบครัวว่าในครอบครัวมีใครบ้าง การดูแลเป็นเรื่องสำคัญ และพื้นฐานในตัวอารมณ์ของเด็กเองซึ่งอาจจะเป็นการพัฒนาการของตัวเด็กๆ เองค่ะ เด็กๆ ที่ชอบร้องจะเป็นปกติของเด็กๆ เอง ต้องให้ความสนใจมากหน่อย และองค์ประกอบของครอบครัวจะสำคัญ ถ้าเป็นเด็กๆ ที่ตัวเล็ก และออกไปข้างนอกจะงอแง แต่ถ้าเด็กๆ ที่ง่ายจะปรับอารมณ์ได้เร็ว เราก็ควรทำความเข้าใจและสังเกตอาการของเด็กๆ นะคะ

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ตอนไปโรงเรียนกับอยู่ในบ้าน การแยกออกมาจากบ้านจะต้องทำการปรับตัวกับเพื่อนๆ และ สิ่งใหม่ๆ รอบตัว ทำให้พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก