โรคอีสุกอีใส มีวัคซีนป้องกันได้ และโรคนี้จะมีการติดต่อกันได้ง่ายมาก เมื่อมีคนใดคนเป็นคนที่อยู่รอบข้างก็จะติดไปด้วย วัคซีนที่ให้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป ต้องให้สองครั้ง โรคอีสุกอีใสจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองอีกทั้งติดง่ายมาก ๆ เมื่อฉีดวัคซีนตอนเด็ก ๆ เมื่อโตขึ้นอาจจะเป็นได้อีกเพราะภูมิคุ้มกันที่มีอาจจะน้อยลงจึงต้องฉีดในเข็มที่ 2 ตอนอายุประมาณ 5-6 ขวบ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น ถ้าคนที่ยังไม่เคยเป็นและยังไม่ฉีด ก็สามารถฉีดได้ เมื่อเป็นแล้วก็สามารถเป็นได้อีก เชื่อตัวนี้จะมีเชื้อเดียวกันกับโรคงูสวัดแต่อาการจะแตกต่างกัน เชื้อจะไม่หายไปแต่จะไปอยู่ตามเส้นประสาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก