ไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งพฤติกรรมการเป็นอยู่จะส่งผลในการเป็นโรคด้วยเหมือนกันค่ะ ยุงลายที่มีเชื้อมากัดจะมีระยะฟักตัว 2-7 วัน หลังจากนั้นจะมีอาการแสดงของโรค เช่น มีไข้สูง มีเลือดออก จากนั้นไข้กำลังลดบางรายก็หายได้เลยถ้าไม่เจาะเลือดจะไม่รู้ และอีกแบบคือไข้ลดแล้วมีอาการช็อคตามมาค่ะ คืออาจจะมีภาวะความดันโลหิตต่ำลง และเริ่มสั่น กระสับกระส่ายเกิดขึ้น ต้องรีบไปหาหมอทันที บางคนอาจจะมีเลือดออกตามผิวหนัง เลือดออกตามไรฟัน อาเจียน หรืออาจถ่ายเป็นเลือด แต่ละคนจะมีอาการไม่เหมือนกัน ซึ่งโรคไข้เลือดออกจะทราบได้ว่าเป็นโรคนี้จะต้องมีการตรวจโรค

การป้องกัน การฉีดวัคซีนนี้ยังไม่มีเราต้องป้องกัน สิ่งที่ป้งกันได้คือการปรับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวค่ะ

การรักษา ยังไม่ตัวยาที่รักษาโรคนี้โดยเฉพาะ แต่จะทำการค่อยๆ รักษาตามอาการในแต่ละบุคคลและการดูแลจากหมออย่างใกล้ชิดค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก